بر گرفته از کتاب <<جواهر المکنونه فی الاذکار>>

از امیر المومنین علی علیه السلام مرویست که:

هر که خواهد دعا او مستجاب شود و فضیلت روز جمعه را دریابد پیش از ظهر چهار رکعت نماز گذارد و در هر رکعت فاتحه یکبار و آیة الکرسی وسوره توحید هر یک یازده بار بخواند و بعد از نماز هفتاد بار بگوید <<استغفر الله>> و پنجاه مرتبه بگوید <<لا حول ولاقوة الا بالله>> و پنجاه مرتبه بگوید <<لا اله الا الله وحده لا شریک له >> وپنجاه مرتبه بگوید <<صلی الله علی النبی الامی وآله >>

چون این عمل را بجا آورد بر نمی خیزد از جای خود مگر اینکه آمرزیده شود و ار آتش جهنم آزاد شود و دعایش مستجاب شودبه لطف خداوند بخشنده مهربان .به شرط آنکه آنچه خواهد خلاف شرع نباشد.

      ومن الله توفیق.

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 23:51  توسط شمن  | 

بر گرفته از کتاب <<جواهر المکنونه فی الاذکار>>

هرکس آیة الکرسی را در وقت خواب بخواند از بلاها ایمن شود .

هر که بعد از هرنمازی بخواند هیچ صاحب به او ضرری نمی رساند وهر کس یک مرتبه بخواند بلا ها از او دور شود و به سوی او باز نمی گردد .

از امام رضا علیه السلام است که فرمودند:اگردر وقت خواب یک بار بخواند از فلج شدن ایمن گردد.

از برای برطرف شدن غم واندوه نوزده بار هر روز بخواند .

جهت درد سر هفت بار بخواند وبر خود بدمد زایل شود.

واگر کسی هفت بار بخواند سالم به مقصد میرسد.

واگر خواهی کسی را دوست خود گردانی هر روز تا سه روز چهل ویک بار بر نبات بخواند و بخورد آن کس دهد تا زنده است از تو جدا نگردد.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت 23:36  توسط شمن  |